Mecenaat

Mécénat à Belœil 

Mécénat à Belœil

Belœil zou vereerd zijn u tot zijn partners te mogen rekenen, door uw naam, naam van uw groep of van uw onderneming te verenigen met deze van Belœil kunstwerk aanzien als het Belgische Versailles.

In tegenstelling tot de sponsoring die voornamelijk dient om de naam van merkproducten te promoten, de protectuur geeft een hogere institutionele waarde aan de firma. Indien de sponsoring een aanplakbiljet is, de protectuur is een handtekening.

Het Kasteel van Belœil is omringd door een prachtig domein van honderd ha. Rond het kasteel die een grote kunstverzameling herbergt spreidt zich een park uit aangelegd op z’n Frans, kunstwerk uit de 18de eeuw. De Minister van Vermogen heeft het Domein van Belœil erkend en een statuut van grootst erfdeel van Wallonië toegekend.

De familie de Ligne bewoont het kasteel zonder onderbreking sinds de 14de eeuw. De opeenvolgende generaties verzekeren de conservering en het voortbestaan van het Domein.

Om Belœil z’n glans van vroeger terug te geven zijn er grote projecten nodig :

  • het herstellen van de slotgrachten en de muren rond het domein
  • het onderhoud van de baden in de Franse tuin, werk van Chevotet
  • de restauratie van de beeldhouwwerken, o.a. de bekende Neptunus groep door A. Henrion, die over het grote waterplan heerst.

Ieder jaar krijgt het domein de onontbeerlijke steun van firma’s en particulieren, bijvoorbeeld in 2008 werd een Regence Boule tafel volledig gerestaureerd dankzij de vrijgevige schenkers waaronder Hotel Plaza uit Brussel.

De oprichting van het Fonds du Patrimoine du Château de Belœil in het kader van de Stichting Koning Boudewijn voegt zich bij dit doel.
De Stichting Koning Boudewijn biedt de mogelijkheid om eigen fondsen te creëren om specifieke doelstelling te verwezenlijken. Het opgerichte fonds van het Domein van Belœil heeft als doel het onderhouden en het restaureren van het kasteel en het park.

De giften bestemd voor het patrimonium voor het Kasteel van Belœil worden met erkentelijkheid ontvangen. Ze mogen gestort worden op rekeningnummer 000-0000004-04 van de Koning Boudewijn Stichting, 21 Brederodestraat 1000 Brussel met vermelding “Fonds Patrimoine Château de Belœil – Code LJ7820”. Deze vrijgevigheid is fiscaal aftrekbaar (CIR, Art. 104).

De bijdragen voor de stichting kunnen eveneens ontvangen worden in andere Europese landen (inlichtingen : Stichting Koning Boudewijn, tel 0032 2 549 02 31).

Schenkers uit de Verenigde Staten kunnen zich wenden tot de King Baudouin Foundation US, Inc (Registered office, Suite 2000, One Atlantic Center, 1201 West Peachtree street N.E., Atlanta, Georgia, 30309-34000). Contact Liaison Officer, 00.1.404 688-5525.

Het legaat ten voordele van de activiteiten van de stichting zullen gestort worden voor het patrimonium van het Kasteel van Belœil.

Fonds voor het patrimonium van het Kasteel van Beloeil
Door de Koning Boudewijstichting beheerd
Brederodestraat 21 te 1000 Brussel
tel 0032 2 549 02 31
fax 0032 2 549 02 89
CCP-000-0000004-04
www.kbs-frb.be

Het beheercomité van het Fonds Château de Belœil danken u van ganser harte voor de steun en de belangstelling.

Voor verdere informatie of sponsoring in natura, technologisch of met bekwaamheid, gelieve ons te contacteren : info@chateaudebeloeil.com