De geschiedenis van het kasteel

Laden…

Het kasteel van Beloeil, op Henegouws grondgebied, staat al acht eeuwen lang tussen de slotgrachten.

Deze grote heerlijkheid van de Prinsen de Ligne was oorspronkelijk een middeleeuwse vesting. ln de loop der eeuwen is het een lustslot geworden. ln 1515 begon Antoine de Ligne met de aanleg van een park rond het kasteel. Honderdvijftig jaar later werd de ruimte voor het voorplein geflankeerd door twee nieuwe vleugels. Het kasteel werd in 1900 verwoest tengevolge van een brand – de twee vleugels bleven echter intact. ln 1906 werd het kasteel terug opgebouwd.

In zijn inleiding tot de genealogische geschiedenis (1950) schreef Prins Albert de Ligne: “Onze familie is altijd verbonden gebleven met Henegouwen, en heeft de prinsen gediend die in deze provincie aan de macht waren. Onze voorouders hebben onder hun vlag gevochten. Zij zetelden in de Raden van de graven van Henegouwen, de Franse koningen, de Bourgondische hertogen, de Oostenrijkse keizers, de Spaanse en de Belgische koningen, maar zij zijn altijd Henegouwer gebleven. Zij waren van Ligne, zij zijn en blijven van “LIGNE”.

De wieg van deze familie stond in het dorpje Ligne, 8 kilometer ten noordoosten van Beloeil. De familiewoning, waarvan er niet veel meer overblijft, stond aan de oevers van de Dender. Vanaf de 11° eeuw wordt de familie in de oudste, Latijnse akten LINIA of LIGNIA genoemd. De familieleden worden beschreven als “paladijnen”, “mannen van eer”, “trouwe mensen met een goede reputatie”. We kunnen niet met zekerheid vaststellen wanneer de landhuizen in Beloeil en Ligne gebouwd zijn. Wie weet, misschien wordt het geheim op een goede dag wel ontsluierd door een van de 25.000 stukken in het archief die momenteel worden geklasseerd…

Beloeil maakt deel uit van het erfgoed van de Lignes, een nalatenschap van de Condés. ln de familiearchieven bevindt zich een akte van 6 april 1394, waarin Catherine, dame van Condé en Beloeil, verklaart dat “haar neef Jean, Sire van Ligne en Grantbruecq haar kasteeltje, stad, gronden, bezittingen, bijgebouwen en landerijen van Bailleul in Henegouwen zal erven” op voorwaarde dat hij haar een rente betaalt.

ln de loop van de 15° eeuw vestigen de Lignes zich dus definitief in Beloeil. Het huidige kasteel werd voorafgegaan door een hele reeks andere, ruwere en minder comfortabele kastelen. Van kasteeltje over vesting naar lusthuis: de gebouwen zijn duidelijk mee geëvolueerd met de tijd. Ook het karakter van Beloeil is mee veranderd; de overgebleven funderingen en torens doen ons denken aan de kasteelheren die eeuwenlang strijd leverden voor ’s lands vrede en veiligheid.

Vandaag is het domein toegankelijk voor bezoekers.
Het kasteel is geen anoniem, statisch museum. Uit de verscheidenheid van de voorwerpen kunnen we afleiden hoe de kunst in het algemeen is geëvolueerd. De boeken in de bibliotheek illustreren de geschiedenis van de boekdrukkunst, vanaf de uitvinding tot vandaag. Het meubilair is een staaltje van het vakwerk dat de beste Franse meubelmakers uit de 17e en 18e eeuw afleverden. De schilderijen waarop u de meeste familieleden terugvindt die hier hebben gewoond, stellen de belangrijkste feiten uit hun leven voor.
ln de 17e eeuw werden her en der de allermooiste tuinen naar Frans model aangelegd. Tien opeenvolgende generaties stonden, tussen 1515 en 1780, in voor het ontwerp en de aanleg van de tuin van Beloeil.